Dorota i Łukasz

Wybraliśmy dla Tymka Tri Talent Team z uwagi na formę sportów oferowanych podczas treningów. Zależalo nam na znalezieniu zajęć, które będą równomiernie wzmacniać wszystkie partie ciała: nogi, ramiona i kręgosłup. Poza tym, już po pierwszych zajęciach okazało się, że Tri Talent Team tworzą bardzo pozytywni i zaangażowani ludzie, którzy widać oddają organizacji zajęć całe serce.